Gnderen Konu: ÝÞTE SÝZE YENÝ BÝR KARÝYER FIRSATI!!!  (Okunma says 934 defa)

evrimd FT SRC EÐÝTÝM

  • Üye
  • **
  • leti: 1
ÝÞTE SÝZE YENÝ BÝR KARÝYER FIRSATI!!!
« : Ekim 28, 2014, 09:34:50 »
AB uyum yasalarýnýn gerektirdiði TMGD bulundurma zorunluluðu ülkemizde de yürürlüðe girdi. Bakanlýk bu gereksinimlerini karþýlamalarý için firmalara verdiði süreyi son bir kez uzatarak 30 Haziran 2015 yaptý. Bu tarihte cezai yaptýrýmlara gideceðini resmi gazete yoluyla duyurdu. Süre uzatýmýnýn nedeni; hali hazýrda yeterli "danýþman" bulunmuyor olmasý. Türkiye genelinde TMGD eðitimlerine baþlanmakla birlikte yeterli TMGD sayýsýna ulaþýlamadý. TMGD eðitimlerine baþvurusu yapabilmek için Üniversitelerin herhangi bir 4 yýllýk bölümünden mezun olmak yeterli. Bir TMGD, 5 ayrý firma ile danýþmanlýk sözleþmesi yapabiliyor. Daha Detaylý bilgi  için www.adrturk.com linkini ziyaret edin.