Gnderen Konu: Çocuk Ruh Saðlýðý Bozukluklarý ve DSM-5 Eðitimi  (Okunma says 997 defa)

evrimd Yönetici

  • Administrator
  • Efsanevi Üye
  • *****
  • leti: 412
Çocuk Ruh Saðlýðý Bozukluklarý ve  DSM-5 Eðitimi
Doç. Dr. Gökþin KARAMAN Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

DSM-5 on yýllýk aradan sonra güncellenen ve önümüzdeki uzun yýllar kullanýlacak olan yeni psikiyatrik bozukluklar sýnýflama ve tanýlama sistemidir.  Dolayýsýyla eski DSM-IV tanýlama sistemi þu dönemde tarihi bir deðerden fazlasýný ifade etmemekte ve kullanýlmasý bilimsel, akademik ve profesyonel yanlýþlara neden olmaktadýr. DSM-5’in çocuk ve ergen bozukluklarýnda kullanýmý için kurumumuz bünyesinde Doç.Dr. Gökþin KARAMAN tarafýndan ruh saðlýðý çalýþanlarýna eðitim verilecektir. Programýn içeriðinde DSM-5’in mantýðý, çocuk ve ergen bozukluklarýnda ki tanýlamaya iliþkin bilgiler aktarýlacak, son deðiþiklikler, tartýþmalar, kullanýmda yaþanabilecek olasý güçlükler ele alýnacaktýr.

Eðitimin konusu: Çocuk Ruh Saðlýðý Bozukluklarý ve  DSM-5
YER: Junior&Parents Psikiyatri/Psikoloji/Danýþmanlýk  www.juniorandparents.com
Tarih: 28.02.2015- 01.03.2015
Ücret: 550 tl+ KDV
Program Eðitmeni: Doç. Dr. Gökþin KARAMAN
Program Koordinatörü: Dr. Figen KARAMAN
Program kayýt ve ödeme bilgisi iletiþim : Yönetici Asistaný Esma SANTIRCI
Mail: juniorparents1@gmail.com  gsm: 05331683040
 Program tüm ruh saðlýðý profesyonelleri ve son sýnýf psikoloji, PDR, özel eðitim öðrencilerine açýktýr.