Gnderen Konu: R sesini çýkartabilmek için yardým edebilir misiniz?  (Okunma says 294 defa)

evrimd deni

  • Üye
  • **
  • leti: 1
Oðlum 5 yaþýnda. okumayý öðrendi. Ç,Þ,L harflerini çýkartamýyordu. Þimdi çýkartabiliyor. Þimdilik normal konuþma diline aktarmadý. fakat okuma yaparken yavaþ okuduðu için dikkat edittiðinden sesleri doðru çýkartabiliyor."harflerin çýkaklarý" adlý ekitap elimde var. R hafinde baþarýlý olamýyoruz. Yurtdýþýndayýz. Dil, yanak, çene eðzersizleri yapýyoruz. Yardýmcý olabilirseniz sevinirim. Þimdiden teþekkür ediyorum.