KAYN. YAŞANAN SIKINTILAR

Kaynaştırma Uygulamalarında Yaşanan Sıkıntılar

 Kaynaştırma uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığının özellikle son dönemde üzerinde titizlikle durduğu bir konudur.Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan ilköğretim okullarında bu uygulama daha başarılı olarak yürütülmektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin desteği ile sınıf öğretmenleri nasıl çalışacakları, ne tür yöntemler uygulayacakları, kullanacakları araç ve gereçler ve öğrencilerinin genel özellikleri hakkında bilgi alabilme imkanına sahiptir. Okullarımızda görev yapan rehber öğretmenler de bu konuda yeterlidirler. Kaynaştırma eğitiminde en temel nokta, sınıf öğretmeninin ve velilerin kaynaştırma öğrencisine bakışıdır. Bunu da etkileyen en önemli faktör, kaynaştırma öğrencisinin öğretmene ek yük getirmesidir. Ayrıca sınıfın başarı durumu, velilerin beklentileri gibi nedenler de etkilidir.

 Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen öğrencinin performansını alarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlamak zorundadır. Bu okulda oluşturulan BEP kurulu tarafından yapılmalıdır.Okullarımıza ayrıca işitme engelli, görme engelli öğrenciler de normal sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak gelebilmektedirler. Birinci ve ikinci kademede bu tür öğrenciler engel türlerine göre çok değişik yöntemler uygulayarak çalışılması gereken öğrencilerdir.İşitme engelli öğrencilerle daha çok görsel ağırlıklı çalışmalara ağırlık verilmeli,  mümkünse öğrencinin  işitme cihazı kullanması sağlanmalıdır. Yine de bu tür öğrenciler okulda ve sınıfta hırçın davranışlar gösterebilirler. Konuşma ve okuma-yazma gelişimleri de istenilen düzeyde olmayabilir.

 Görme engelli öğrenciler eğer kabartma (brail) yazı biliyorlarsa öğretmen daha avantajlıdır. Sınavlarda sözlü olarak sorup, yazması ve sonradan okuması sağlanır. Sözel olarak konu anlatımına ağırlık verilmeli, derslere ve konulara göre dokunma vb. yöntemler  ile örnekler çoğaltılmalıdır.Ortopedik engeli bulunan öğrencilerin tekerlekli sandalye ile okula gelmeleri nedeniyle, koridorların, merdivenlerin buna göre düzenlenmesi gibi ihtiyaçlar çıkmaktadır. Eğitimlerinde pek sorun çıkartmayan öğrencilerin tuvalet ihtiyaçları olduğu zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Aile ile sürekli iletişimde bulunma zorunluluğu doğmaktadır.

 Zihinsel engelli öğrencilerle normal öğrencilerin aynı okulda, birlikte teneffüs saatlerini paylaşmaları en çok istenen şeydir. Teneffüs saatlerinde, davranış problemi olan öğrenciler diğer öğrencilere vurabilir veya çarpma vb. gibi  zarar verebilirler. Bu tür olaylar özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bakışı değiştirmekte, ailelerin müdahalesine ve şikayetlerine de yol açmaktadır. Çözüm olarak öğrencilerin daha yakın kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında en güzel tarafı ise okullarımızda engelli öğrencilerle birlikte hayatı paylaşan çocuklarımızın engellilere bakışı değişmekte ve çok güzel dostluklar kurulmaktadır. Toplumumuzun bilinçlenmesi bu tür uygulamalarla daha da artacaktır. Normal çocuklarımızın engelli kardeşlerini kabullenerek, oyunlarına, gösterilerine aldıklarını görmek bizleri çok mutlu etmektedir.

 Yaşanan sıkıntılar ne olursa olsun bizler eğitimci olarak her tür öğrenciye eğitim verebilmeyi arzuluyoruz. Unutmayalım ki onlar da bizim çocuklarımız ve bizlere, arkadaşlarına ve bu topluma ihtiyaçları var.Tüm eğitimci arkadaşlara çalışmalarında başarılar dileriz.